Başlangıç / sektör haberleri / Yardımcı Hemşire” Düzenlemesi Bir İhanet Vesikasıdır.

Yardımcı Hemşire” Düzenlemesi Bir İhanet Vesikasıdır.

Çevre Sağlığı Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Başkanı Muhammet BİRİNCİ  Yardımcı Hemşire düzenlemesi Bir İhanet Vesikasıdır dedi.

Birinci açıklamalarına şöyle devam etti; Bundan seneler önce Hemşirelik Kanunu taslak çalışmaları yürütülürken bir hemşire örgütünün Sağlık Bakanlığına gönderdiği raporu elde etmiştim. Bu raporda dört yıllık yüksek okul mezunu olmayan hemşireler, “yardımcı hemşire” olsun görüşüne yer verilmişti.

Çok şaşırmıştım, bir meslek örgütünün aynı mesleğe mensup olanlar arasında bu denli bir ayırım gözetmesinin nedenini merak etmiştim. Hemşirelik mesleğini icra etmeyenlerin bu şekilde bir görüşe sahip olmalarının altında başka nedenler olduğunu düşünerek yaptığım araştırma neticesinde, bu görüşün ortaya çıkmasında taassubun, şöven yaklaşımların hakim olduğunu gördüm.

Hemşirelik mesleği zaten bir yardımcı hizmettir. Yani sağlık hizmetlerinin sunumunda üstlendiği roller bakımından yardımcı hizmetler niteliğindedir. Yardımcı hizmetleri yürüten hemşirelerin yardımcısı olacak şekilde ayrıca bir ara kademe daha oluşturmak bir çok sorunları beraberinde getirecektir.

Yardımcı hemşirelik statüsü getirilir ise, hemşirelik hizmetleri kategorize edilerek, şu hizmetlerden yüksekokul mezunu olan hemşireler, şu hizmetlerden de SML mezunu olan yardımcı hemşireler sorumludur şeklinde ayrı bir düzenleme yapılması gerekecektir. Eğer böyle bir düzenleme olmazsa statü farklılığının hiç bir anlamı olmayacaktır.

Hiçbir araştırma yapmadan, çalışanların, sağlık hizmeti sunan kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve öğretmenlerin görüşleri alınmadan bir takım çevrelerin isteği ile yapılmak istenen söz konusu düzenleme ile, hemşirelik mesleğine, diğer sağlık meslek lisesi mezunlarına ve sağlık meslek lisesi öğretmenlerine ihanet edildiğini düşünüyoruz. Böyle bir düzenleme, sadece halen okumakta olanlar için değil, bu güne kadar bu okullardan mezun olanları da yakından ilgilendirmektedir.

İzleyebildiğimiz kadarı ile birkaç özel okul öğretmeninin dışında hiçbir çevreden bu düzenlemeye çekince koyulmamıştır. Sanırım hemşirelik mesleğinin yüksekokul düzeyinde olması gerektiğini savunanlar bu konuda sessiz kalmayı yeğlemişlerdir. Bu görüşe katılıyoruz. Ancak, bir yandan SML ve hemşire bölümü açılmasına izin vermenin bir yandan da sınırlama getirmenin kabul edilir bir yanı yoktur diye düşünüyoruz.

Özel sağlık meslek liselerinin ve öğrenci sayısının artmış olması neticesinde ortaya çıkan sorunların giderilmesi için böyle bir düzenlemeye başvurulması çözüm getirmeyecektir. Aksine, sağlık hizmetlerinin sunumunu olumsuz etkileyecek bir yapının oluşmasına sebebiyet verileceğini şimdiden kestirebiliyoruz.

Üniversitelerin ve ideolojik saplantısı olan bazı meslek örgütlerinin baskısına maruz kalan iktidarın aklını başına toplaması, yansız ve tarafsız bir şekilde ülkemizin gerçekleri  ve ihtiyaçları göz önüne alınarak yapılacak bir değerlendirme neticesinde söz konusu düzenlemenin yapılıp yapılmayacağına karar verilmesi daha akılcı bir yaklaşım olacaktır.

Buradan tüm sağlık meslek  örgütlerine, diğer sivil toplum kuruluşlarına, sağlık meslek lisesi idarecilerine ve öğretmenlerine, duyarlı tüm sağlık meslek liselerinden mezun olan çalışan ve emeklilerine sesleniyoruz.

Ülkemizin ve halkımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, daha etkin ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak için değil, bazı hain çevrelerin çıkarını, mesleki taassubunu ve kişisel ve kurumsal geleceklerini güvence altına almak için düzenleme yapılmak istenmektedir.

Yapılmak istenen bu düzenlemeye  dur demek, engel olmak ve bu konuda kamuoyu oluşturmak için daha ne bekliyoruz. Sağlık Meslek Liselerinin ekmeğini yiyen herkesin bu düzenlemeye karşı sesini çıkarmasını bekliyoruz.

Saygılarımızla

Muhammet BİRİNCİ

Genel Başkan