Başlangıç / sektör haberleri / Hemşireler Ve Ebeler Görevi Dışında Çalıştırılmamalıdır

Hemşireler Ve Ebeler Görevi Dışında Çalıştırılmamalıdır

hemsireler_ve_ebeler_gorevi_disinda_calistirilmamalidir_h476956_c35d5Sağlık-Sen tarafından düzenlenen ‘Hemşirelik Sempozyumu’nda, hemşirelik ve ebelik mesleğinin kimliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra, görev tanımlarının daha net hale getirilmesi ve görev alanları dışında çalıştırılmamaları sonucu çıktı. 11 Mayıs’ta Başkent Öğretmenevi’nde 3 oturum ve 11 başlıkta yapılan sempozyum sonrası bir sonuç bildirgesi hazırlanarak kamuoyuna açıklandı. Sonuç bildirgesinde, sempozyum boyunca ele alınan konulardaki çözüm önerilerine de ayrıntılı şekilde yer verildi. Sonuç bildirgesinde dikkat çeken en önemli konuların başında ise, hemşirelik mesleğine yönelik kimliğin güçlendirilmesi, istihdamın artırılarak ağır iş yükünün önlenmesi, nöbet ücretlerinin artırılması, yıpranma payı verilmesi, performans sisteminin çalışanlar arasında daha adil bir dağılım olacak şekilde yeniden düzenlenmesi geliyor. Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş yaptığı açıklamada, sağlık ve sosyal hizmetlerde her meslek grubunun sorunlarını ayrıntılı şekilde ele aldıklarını ve çözüm önerileri geliştirdiklerini söyledi. Hemşirelik Sempozyumu’yla, hemşirelerin sorunları ve çözüm önerilerini ayrıntılı şekilde ele aldıklarını belirten Memiş, çıkan sonuçları başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara vererek, çözüm için çalışacaklarını söyledi. Hemşire ve ebelerin görevleri dışında çalıştırılmamasının vurgulandığı sonuç bildirgesinde, hemşirelik ve ebelik istihdamının daha planlı ve etkin bir şekilde sağlanması gerektiği ifade edildi.