Başlangıç / Sağlık Meslek Liseleri

Sağlık Meslek Liseleri

hem_yrd_112014 yılına kadar, Sağlık Meslek Lisesinden mezun olan öğrenciler ebe ve hemşire unvanı alarak ve KPSS’de yeterli puan alarak ebe veya hemşire olabiliyordu. Yani sağlık meslek lisesi mezunları için ön lisans veya lisans düzeyinde ebelik veya hemşirelik bölümü okuma zorunluluğu yoktu. Ancak 18 Ocak 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren düzenleme ile sağlık lisesi öğrencilerinin ebe veya hemşire kadrosuna atanma durumları ortadan kaldırıldı.

Yeni düzenlemeye göre, sağlık meslek lisesi mezunlarının en az ön lisans düzeyinde hemşirelik bölümü bitirerek hemşire olması gerekiyor. Bu düzenleme kendisi ile beraber yeni değişiklikleri de getirdi. Bundan sonra sağlık liselerinde ebelik veya hemşirelik bölümleri olmuyor. Bu bölümler yerine  hemşire yardımcısı ve ebe yardımcısı gibi bölümler açıldı. Bu bölümden mezun olanlar, liseyi bitirdikten sonra ebe yardımcısı veya hemşire yardımcısı olarak atanabilecek.

Sağlık meslek liselerinden daha önce mezun olmuş olanlar ve şu anda bu liselerde okumakta olanlar ebe veya hemşire unvanı alabilecek; ancak bu alanlara olan atamalar da düşük oranda olacak dolayısıyla son sağlık meslek lisesi mezunları genelde özel sağlık kuruluşlarında kariyer yapacaklar.